Referat fra bestyrelsesmøde den 3. nov. 2014. kl. 10.00.

Mødedeltagere: Preben Mortensen (formand), Tonny Jensen og Ole Stange. 

Mødet afholdt hos formand Preben.

Pkt. 1. Økonomi

Tonny orienterede om den likvide kassebeholdning og restancer.

Desværre er der restancer, ikke alle har betalt kontingent for 2013 og 2014.

Pkt. 2. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes fredag den 27.februar 2015.

Det blev aftalt, at der i lighed med forrige generalforsamling, bliver forsøgt arrangeret et besøg i en interessant virksomhed. Det kunne f.eks. være rundvisning på Østkraft. Tonny undersøger mulighed.

Et forslag fra Tonny til optagelse på dagsorden og afstemning derom er:

At 2 års restance for betaling af kontingent betragtes som udmelding eller eksklusion.

Pkt. 3. Sammenkomst

Hvis det er muligt afholdes generalforsamling og i lighed med tidligere efterfølgende spisning i IK Vikings klubhus. Alternativt i DGI Hallen.

Pkt. 4. Diverse

Tonny udsender nærværende referat samt økonomisk oversigt.

 

 

Referat af:

 

Ole Stange