1.jan - 31.dec.2015        Bankkonto  
Indtægter          5479-4574114 Notater
primo 1 jan. 2015 8.629,04    
Medlemskontingent 2015 2.850,00    
Klubkontigent 2016 900,00    
Klubkontigent 2015 4.136,00    
 Årsfesten diverse      
Arrangementer: andre      
       
Renterindtægter 4,23    
       
Diverse indtægter      
Indtægter ialt 16.519,27    
Sum      
Udgifter       
Driftomkst.   4.167,40 Incl. Udflugter
Møder   0,00  
       
Arrangementer:      
Årsfest diverse   3756,00 Incl. brugerbetaling
Gebyrer   29,25  
Renteudgifter   0,00  
       
Udgifter ialt   7.952,65  
     
Over/underskud 8.566,62    
Status      
Status      
Primo: 1. januar 2015 8.629,04    
Indtægter 16.519,27    
Udgifter 7.952,65    
     
Aktiver I alt: bankindestående 8.566,62    
Status      
Kreditorer 0,00    
Debitorer 0,00    
       
Passiver ialt      
     
Egenkapital ultimo 8.566,62    
Underskrifter for æresmedlemmernes Klub af 2007: dato. 1 febr. 2016  
Carl Ilsøe  Tonny Jensen 
Formand Carl Ilsøe   Kasserer TonnyJensen  
1 febr. 2016 Carl Ilsøe 1 febr. 2016 Tonny Jensen
Revisorbemærkninger:
                                        Regnskabet er revideret  1 febr. 2016    
            Bilagene kontrolleret og bankkontoen afstemt  
                                 Intet at bemærke  
Revisorer
 1 febr. 2016  20 jan. 2016  
Bent Nielsen Revisor Kim Håkansson Revisor

 

 Til forsiden