Æresklubben IK Viking

Referat fra Generalforsamling den 27. februar 2015 for år 2014.

1.     Preben Mortensen er som Formand leder Generalforsamlingen

2.     Formanden gav en kort gennemgang af aktiviteter i afvigte år.

3.     Kasserer Tonny Jensen fremlagde regnskabet.

Kassebeholdning udgør pt. en saldo på 7.207,00 kr. og tilskud fra IK Vikings afdelinger vil øge beholdningen med ca. 4.000 kr. Regnskabet godkendt uden kommentarer.

4.     Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændring, gående ud på, at kontingentrestance på 2 år betyder, at pågældende medlem automatisk vil blive ekskluderet. Æresmedlemmet mister ikke sin ret, til efterfølgende igen at kunne blive optaget i Æresklubben.

5.     Der er enighed om, at bestyrelsen fortsat udarbejder en aktivitetsplan.

6.     Kontingent uændret.

7.     Valg af formand. Preben Mortensen ønsker ikke at fortsætte som formand.

8.     Carl Ilsøe enstemmigt valgt som ny formand.

9.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ole Stange og Holger Olsen genvælges.

10.                                Revisorer Bent Nielsen og Kim Håkansson genvælges.

11.                                Generalforsamlingen sluttede med indtagelse af en lækker bedre middag.

 

Referat:

Ole Stange.