Æresklubben Viking.

www.ik-viking.dk

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. januar 2013 kl. 10.00.

Mødedeltagere: Preben Mortensen (formand), Tonny Jensen og Ole Stange. 

Mødet afholdt hos formand Preben.

Pkt. 1. Økonomi

Tonny orienterede om den likvide kassebeholdning og restancer.

Næsten ordret fra sidste møde: Desværre er der restancer, ikke alle har betalt kontingent for 2012, til gengæld har flere allerede betalt for år 2013, et enkelt medlem har betalt til og med 2015. Glædeligt er, at flere har husket at betale kontingent.

Pkt. 2. Generalforsamling

I referatet fra den 5. november 2012 meddeles, at generalforsamling afholdes

den 15. februar 2013.

Dato ændres på grund af forskellige årsager til fredag den 1. marts 2013.

Sted, tidspunkt m.m. udmeldes så hurtigt som muligt.

Pkt. 3. Sammenkomst

Ordlyden på nedenstående er en gentagelse af samme emne i referatet fra den

5. november 2012.

”Tidligere er afholdt sammenkomst med spisning i november måned. Efter en drøftelse om eventuelt at afholde den årlige spisning på et andet tidspunkt end i november, hvor der traditionelt afholdes mange frokoster, besluttedes at kombinere generalforsamlingen med en festaften. Beslutningen skal også ses i lyset af, at der forhåbentlig på det tidspunkt er tilgået en hel del indbetalinger af restancer og kontingent for 2013.

Kassebeholdningen er pt. ikke til de store udskejelser.”

 

Hvis det er muligt afholdes generalforsamling og fest i Klubhuset.

Alternativt i DGI Hallen.

Pkt. 4. Diverse

Tonny udsender nærværende referat samt økonomisk oversigt.

Næste bestyrelsesmøde den 21. februar 2013 kl. 10.00 hos Preben.

 

Referat af:

 

Ole Stange