til forsiden    

 

IK Viking logo

Æresklubben Viking.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2012 kl. 10.00.

Mødedeltagere: Preben Mortensen (formand), Tonny Jensen og Ole Stange.

Mødet afholdt hos formand Preben.

Pkt. 1. Økonomi

Tonny orienterede om den likvide kassebeholdning.

Desværre er der restancer, ikke alle har betalt kontingent for 2012, til gengæld har flere allerede betalt for år 2013, et enkelt medlem har betalt til og med 2015.

Pkt. 2. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes den 15. februar 2013.

Pkt. 3. Sammenkomst

Tidligere er afholdt sammenkomst med spisning i november måned. Efter en drøftelse om eventuelt at afholde den årlige spisning på et andet tidspunkt end i november, hvor der traditionelt afholdes mange frokoster, besluttedes at kombinere generalforsamlingen med en festaften. Beslutningen skal også ses i lyset af, at der forhåbentlig på det tidspunkt er tilgået en hel del indbetalinger af restancer og kontingent for 2013.

Kassebeholdningen er pt. ikke til de store udskejelser.

Hvis det er muligt afholdes generalforsamling og fest i DGI Hallen.

Pkt. 4. Vedtægter.

Ændring i vedtægterne vedrørende revisorer, vedtaget på generalforsamlingen den

22. februar 2012, er indskrevet.

Referat af:

Ole Stange