IK Viking logoÆresklubben Viking.

www.ik-viking.dk

 Forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2014 kl. 10.00.

Mødedeltagere: Preben Mortensen (formand), Tonny Jensen og Ole Stange. 

Mødet afholdt hos formand Preben.

Pkt. 1. Økonomi

Tonny orienterede kort om den aktuelle finansielle status. Enkelte restancer, men dog en rimelig god kassebeholdning, der kan frigøre og spendere et pænt beløb som tilskud til en festaften med spisning som afslutning på generalforsamlingen.

 

Pkt. 2. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 7. marts 2014.

Efter aftale med Cæsar, indledes med en rundvisning kl. 17.30 på Bofa.

Efter rundvisningen afholdes selve generalforsamlingen, hvis det er muligt i IK Vikings klubhus, og afsluttes som tidligere med festaften og spisning.

Egenbetaling 100 kr. Tilmelding nødvendig.

 

Pkt. 3. Diverse

 

Tonny fremlage udkast og forslag til Nyhedsbrev der kunne udsendes til Æresklubbens medlemmer. Formålet var, at gøre Æresklubben mere synlig, både overfor IK Viking og ikke mindst for medlemmerne af Æresklubben.

Tonny orienterede om, at der var tilgået loppeudvalget forslag og planer om, hvordan man kunne få folk til at blive længere på pladsen på loppedagen. Formålet selvfølgelig at få solgt mere i boder og restaurant. 

Et forslag var, at der ved indgangene skulle udleveres et nr. hvorpå der blev udtrukket gevinster. Helt indlysende, vil det være noget af en opgave, at tilbageholde menneske masserne ved de 2 indgange og få udleveret numrene.

Pkt. 4.

 

Tonny udsender nærværende referat samt økonomisk oversigt.

 

 

Referat af:

 

Ole Stange

 

 

 

 

Tonny udsender nærværende referat samt økonomisk oversigt.

 

 

 

Ole Stange